Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. spalio 19 - 25 d. Nr. 42 (471)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Raginimas įsteigti M.K.Čiurlionio gamtos draustinį

Arūnas ZURLYS

Spalio 10-ąją į M.K.Čiurlionio memorialinį muziejų susirinko gausus iš Druskininkų kilusio rašytojo Romo Sadausko kūrybos gerbėjų būrys išgirsti jo apmąstymų tema “Čiurlioniškasis Druskininkų draustinis“. Didelę dalį savo publicistikos rūpesčiui tėviške paskyrusiam rašytojui talkino brolis - žinomas dainininkas Danielius Sadauskas, pradėjęs susitikimą M.K.Čiurlionio harmonizuota liaudies daina “Bėkit, bareliai“, kurią padainavo iš savo mamos girdėtu variantu. Jam akompanavo taip pat Vilniuje gyvenantis dzūkas Justinas Brūzga. Susitikimo dainų seką papildė visoje Lietuvoje populiari “Gimtinė“, sukurta R.Sadausko žodžiais. Įvyko ir 3-ijų druskininkiečių kūrybos premjera - “Baladė apie Ratnyčėlę“: šią dainą pagal R.Sadausko žodžius sukūrė taip pat iš mūsų miesto kilęs žinomas kompozitorius A.Bražinskas, padainavo - D.Sadauskas.

Rašytojo apmąstymus “Čiurlioniškasis Druskininkų draustinis“ paskatino žinomo dailininko ir rašytojo L.Gutausko pastebėjimas, jog Čiurlionio kūrybos sidabrai jam primena dzūkiškos kerpės amžinumą. Priminęs, kad daugelis Druskininkus įvardija M.K.Čiurlionio miestu, R.Sadauskas pažymėjo vertę čiurlioniškojo kraštovaizdžio, kurį privalom saugoti ir branginti. Įtikino paminėti Anykščių ir Puškino Michailovskoje pavyzdžiai, kur išsaugoti ar atkurti ten gyvenusius rašytojus brandinę ir jų kūrybą maitinę kraštovaizdžiai, jie vietinių buvo ir tebėra principingai puoselėjami. Deja, per keletą dešimtmečių Druskininkus verčiant gydymo kombinatu, nebuvo paisoma nei ekologijos, nei vietinių papročių. Anot R.Sadausko, tam nė karto nepaprieštaravo kultūros žmonės. Taip pat Jadvyga Čiurlionytė savo brolio muziejuje pasigesdavo Čiurlionių namų autentiškumo. Nors, tęsė rašytojas, fizinio ir dvasinio Druskininkų peizažo neįstengta sunaikinti, tačiau čiurlioniškojo kraštovaizdžio naikinimas tęsiasi. Todėl savivaldybė privalo įsteigti valstybės saugotiną tiek kultūros, tiek dvasine, tiek ekologijos prasmėmis svarbų Čiurlionio gamtos draustinį. Juk žmogus, atitoldamas nuo gamtos, atitolsta ir nuo savęs.

Šių metų lapkričio pabaigoje švęsiantis savo 60-metį R. Sadauskas priminė, jog netrukus turėtų pasirodyti jo dvi naujos knygos.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.