Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. spalio 19 - 25 d. Nr. 42 (471)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Dienų tėkmė savivaldybėje

Spalio 8-ąją 3-iojoje vid. mokykloje vyko seminaras miesto mokyklų priešmokyklinio ugdymo klasių mokytojams “Matematikos vaizdinių formavimas priešmokykliniame amžiuje“ ir seminaras 1-2 klasių mokytojams “Matematikos dėstymas pagal naują vadovėlį“. Seminarus vedė matematikos vadovėlių autoriai Danutė ir Arkadijus Kiseliovai.

Vaikų teisių apsaugos tarnyba informavo, kad jos darbuotojos parengė dokumentų paketą, reikalingą steigiant globą 3 nepilnamečiams: 2 našlaičiams ir 1 mergaitei, kurios tėvai valkatauja, vaiku visai nesidomi. 2 nelankančius mokyklos vaikus pavyko grąžinti prie mokslo. 1 įstojo į “Atgimimo“ vidurinės mokyklos vakarinį skyrių, o kitas bandys mokytis eksternu.

Aplankyta 13 probleminių šeimų ir surašyti protokolai. Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojos dalyvavo dviejuose teismo procesuose, kurių metu buvo nagrinėjamos nepilnamečių bylos.

Spalio 12 d. šioje tarnyboje lankėsi LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė Justina Kirnienė. Ji domėjosi tarnybos priklausomumo, naujojo Vaiko globos įstatymo įgyvendinimo problemomis, moksleivių nemokamo maitinimo reikalais ir kt.

Vaikų teisių apsaugos tarnyba taip pat pranešė, kad Švietimo ir mokslo ministerija iki š. m. lapkričio 10 d. paskelbusi 1999 m. vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programų konkursą. Kviečiamos jame dalyvauti įvairios miesto organizacijos.

Finansų ir ekonomikos skyrius informavo, kad išduotos 6 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 5 - perregistruotos.

Vyriausioji miesto ekologė I.Bolienė š.m. spalio 13 d. dalyvavo seminare, kurio metu Inžinerinės ekologijos asociacija, UAB “Traidenis“ ir jo partneris - Suomijos firma DWT- Engineering OU pristatė naujas vandenvalos technologijas bei įrangą. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su UAB “Traidenis“ (nuotekų valymo įrenginiai, gamyba, montavimas, apžiūra) pramoninių, paviršinių ir buitinių nuotekų valymo įrengimais; dumblo apdorojimo įrengimais ir flokuliacinėmis bei flotacinėmis (didelių koncentracijų nuotekų valymo) sistemomis.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.