Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. rugpjūčio 17 - 23 d. Nr. 33
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Švedų informacijos centras mūsų mieste?

Loreta ŠALTINYTĖ

Rugpjūčio 10 dieną miesto savivaldybėje dėl ateities planų tarėsi keleto aplinkos apsauga, turizmo plėtra, kultūros ir sporto plėtra bei kitomis veiklos sritimis užsiimančių organizacijų, tarp jų Švedijos euroregiono SKANIA ir Lenkijos agentūros ARES atstovai. Lietuvai čia atstovavo tik prieš mėnesį įkurtas mikroregionas LADRUVA ir euroregiono “Nemunas” vadovai. Pasitarime taip pat dalyvavo aplinkos viceministras V.Janonis, Alytaus apskrities viršininko pavaduotojas P.Jaciunskas, Marijampolės rajono meras J.Vaičiulis, Lazdijų ir Varėnos vicemerai bei Druskininkų meras A.Maknys.

Visoms organizacijoms, kurių atstovai dalyvavo šiame pasitarime, būdinga tai, kad įsteigtos jos labai neseniai ir itin apčiuopiamos veiklos išplėtoti tiesiog nespėjo. Jauniausia iš jų - mikroregionas “Ladruva”, oficialiai įregistruotas tik prieš mėnesį ir kol kas neturįs net savo valdžios. Šis Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos rajono bendradarbiavimo projektas yra pirmasis ir vienintelis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje. Iki šiol Lietuvos savivaldybes siejo tik savivaldybių asociacija, kuri tokio tipo bendradarbiavimo tarp savivaldos institucijų neplėtojo.

Švedijos euroregionas “Skania” ir tarptautinis euroregionas “Nemunas” - tai to paties pobūdžio organizacijos. “Nemuno” veikla apima tris valstybes: Lietuvą, Lenkiją ir Baltarusiją. Tikimasi, kad netrukus prie šios organizacijos prisijungs ir Rusija (konkrečiau - jos Kaliningrado sritis). Kaip sakė vienas jos vadovų G.Skamaročius, yra sukurtos keturios darbo grupės, kurios ruošia projektus ekonomikos, turizmo ir gamtosaugos, švietimo ir kultūros bei teritorinio planavimo srityse. Jų paruošti projektai turėtų būti pateikti įvairiems fondams prašant jų finansavimo. Tačiau G.Skamaročius pripažino, kad su fondų rengiamais projektais kol kas nėra susipažinta.

Euroregiono SKANIA, apimančio 55 Švedijos savivaldybes, atstovai atvyko į Druskininkus, turėdami konkrečius tikslus - įkurti Lietuvoje CARREFUR įstaigos filialą. Tokių įstaigų Europoje šiuo metu yra šimtas, dešimt iš jų veikia Švedijoje. Jie teikia informaciją organizacijoms apie vykstančius kultūros, sporto, gamtos apsaugos ir kitus projektus. Vienas iš filialo tikslų Lietuvoje būtų spartinti demokratizacijos procesą, padėti pasiruošti narystei Europos Sąjungoje keliant municipalitetų darbuotojų ir kitų specialistų kvalifikaciją.

Po antrąją dienos dalį trukusių diskusijų nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu įkurti CARREFUR įstaigos filialą, kurio buveinė būtų Druskininkuose.

 

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.