Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. rugpjūčio 17 - 23 d. Nr. 33
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Ekologijos mokykla Lenkijos nerijoje, kur mokytis ketinama pakviesti ir Druskininkų vaikus

Arūnas ZURLYS

Trrečioji “Druskonio“ viešnagės Elblionge diena buvo skirta ekologijai ir kelionei link vietovės Piaski, kur veikia miesto vaikų ekologijos švietimo mokykla. Ilgas kelionės ruožas iki Vyslos nerijos galo garantavo daug įspūdžių, kadangi ketinome aplankyti pakelės žymias vietoves - garsiąją Malborko pilį, kiekvienam lietuviui įsimintiną kaip kryžiuočių sostinę Marienburgą, iš kur link Lietuvos traukdavo jų kariuomenės būriai, ir Štuthofo koncentracijos stovyklą, kiekvienam mokinukui žinomą kaip Balio Sruogos garsaus romano“Dievų miškas“ veiksmo ir rašymo vietą.

Sąvartyne įmonė perdirba atliekas

Stuthofo koncentracijos stovykla-muziejus. Ko gero, desineje esanciame kanceliarijos barake B.Sruoga rase "Dievu miska". Tiesa, ekologijos tema mūsų viešnagė Elblionge veikiau prasidėjo, nes atvykimo dieną netoli nuo miesto buvo atidaryta didelė komunalinių atliekų utilizacijos (perdirbimo) įmonė, kaip miesto valdžios vyrai išsitarė, bene svarbiausias šios kadencijos Elbliongo miesto tarybos statybos objektas. Tai ekologiškai švarus kompleksinis bioenergetinis sąvartyno atliekų perdirbimas jas rūšiuojant, atkuriant antrines žaliavas (stiklo, metalo, plastiko), perdirbant atliekas, gautas biodujas paverčiant elektros ir šilumine energija, valymo įrenginių nuosėdas perdirbant į kompostą. Įvertindama pamatytus pajėgumus, UAB “Druskininkų butų ūkis“ direktorė V.Prunskienė, dalyvavusi šios įmonės atidaryme mūsų miesto savivaldybės ir butų ūkio darbuotojų delegacijos sudėtyje, prasitarė, kad Lietuvai tereikėtų vienos tokios įmonės ir atliekų problema būtų išspręsta. Ko gero, dar negreit mūsų miestų sąvartynuose bus statomos tokios įmonės, kaip ir vietinių biudžetų lėšomis kuriamos ekologijos mokyklos, kur vaikai gauna elgimosi gamtoje pradmenis. Kol to nėra pas mus, galbūt elbliongiečiai pakvies į pastarąją mokyklą ir mūsų vaikus, išmokys mūsiškius, kaip dera elgtis su šiukšlėmis miškuose, paežerėse, paupiuose. Tokiu būtinumu įsitikini, kai pasivaikščioji po Druskininkų gamtą.

Vaikai atlieka ekologijos tyrimus

Originalus uzdarbis moksleiviu vasaros atostogu metu: uz nuotrauka su persirengusiu Malborko kryziuociu reikia moketi 2 zlotus. Tuo pačiu metu puikiai įrengtoje ir visus metus veikiančioje ekologijos švietimo mokykloje, pastatytoje Elbliongo miesto biudžeto lėšomis, mokosi 60-65 vis kitų mokyklų šeštokai, vadovaujami 14-os suaugusiųjų. Iš Elbliongo, esančio daugiau kaip 100 km nuo Piaskų, vaikai atvyksta visai savaitei ir mokslą pradeda nuo pirmadienio. Pakeliui sužino Žulavų lygumos melioravimo istoriją ir technologiją. Kaip papasakojo ekologijos mokyklos direktorius J.Novakas, savaitės pradžioje jie įgyja ekologijos pradmenis, susitinka su Vyslos nerijos gamtos draustinio direkcija, kuri supažindina mokinukus su nerijos unikaliu kraštovaizdžiu, panašiu į mūsiškės Kuršių nerijos. Trečiadienį kartu su gamtos apsaugos inspektoriais atlieka tyrimus specifinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, tikrina automobilių taršą, Baltijos jūros ir Vyslos įlankos vandens sudėtį. Ketvirtadienį Gdansko universiteto ir ekologijos instituto darbuotojai moko šeštokėlius pažinti vietinius augalus, paukščius, žuvis ir jų rūšis. Su patyrusiais žvejais išplaukia į jūrą, kur mokomi įvairiais būdais žvejoti, lankosi žuvies perdirbimo įmonėse, kur susipažįsta su šia maisto pramonės rūšimi. Naktį stebi šikšnosparnių gyvenimo būdą. Penktadieniais miesto vaikai išvyksta prie vandens valymo įrenginių. Beje, vaikams savaitės gyvenimas mokykloje nekainuoja, išskyrus maitinimą. Mokinukai labai noriai važiuoja į ekologijos mokyklą, ypač vasarą, kuomet iki valios galima pliuškentis jūroje. Gaila, mūsų lankymosi Piaskuose metu be perstojo pliaupė lietus, todėl negalėjome įamžinti modernaus ir gražaus ekologijos mokyklos pastato su moderniomis klasėmis, valgykla, miegamaisiais.Ekologijos mokykloje Piaskuose kartu su elbliongiečiais jau mokėsi ir Švedijos vaikai, planuojami bendri užsiėmimai ir su Druskininkų mokinukais. Tiesa, ieškodami šios mokyklos, įvažiavome į kopas ir iškart įsitikinome gamtos apsaugos policijos principingumu: be kalbų teko susimokėti baudą.

Pakeleivingi įspūdžiai, sugrąžinantys į Lietuvą

Malborko miestas zinomas pasaulyje vien del atrestauruotos pilies, kuria  kasmet aplanko apie puse milijono turistu.Važiuodami Vyslos nerijos siauru ruožu, teiravomės apie atostogų tenykščiuose miesteliuose kainas, kurios labai panašios į mūsiškes. Lova vienam asmeniui kainuoja daugmaž tiek pat, kaip ir mūsų pajūryje, tačiau reikia turėti galvoje, kad maisto prekių kainos Lenkijoje - mažesnės.

Irdamiesi per lietaus krušą, suspėjome aplankyti Štuthofo koncentracijos stovyklą-muziejų, kur karo metu žuvo daug Lietuvos inteligentijos. Tai primena ir mūsų trispalvė, pakabinta krematoriume, ir memorialinė lenta lietuvių kalba. Galiausiai muziejaus darbuotojas priminė, kad čia kalėjęs rašytojas Balys Sruoga - vienas iš iškiliausių buvusios koncentracijos stovyklos kalinių, o jo garsaus romano “Dievų miškas“, kaip žinia, rašyto ant įvairiausių skiaučių čia, Štuthofe, vertimai į daugelį pasaulio kalbų saugomi muziejaus bibliotekoje.

Žinoma, veik neįmanoma papasakoti apie pakeliui aplankytą Malborko pilį, kuri, vienas iš didžiausių viduramžių statinių Europoje (užima 20 ha plotą), sukelia pritrenkiantį įspūdį. Stebina restauravimo užmojai ir jo įspūdingi rezultatai, pritraukiantys kasmet apie pusę milijono turistų iš viso pasaulio. Būtent tuo jau atsipirko restauravimo brangumas. Tai jau seniai svarbu suvokti ir kukliuose Druskininkuose, kur senieji pastatai, pavyzdžiui, gydyklos ar pastatėliai Kosciuškos gatvėje, palikti griūti. Ką gi, toks mūsų rūpintojėlių mentalitetas: pinigėliai - šen, ten, ir jau nebelieka vardan nors vieno svaraus lankytino istorinio objekto... Buvusioje kryžiuočių pilyje - daug ir Lietuvos istorijos, tarkim, beveik visos grupės atvedamos prie celės, kur kalėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis.

Tarsi ir viskas apie Druskininkų miestą bičiulį Elbliongą, kur buvo pakviestas “Druskonis“, bei apie mūsų naujų draugų iš tenykštės savivaldybės miesto populiarinimo biuro - Bogumilos Templin ir Stanislavo Wojtasiako pastangas, kad kuo daugiau įdomaus apie jų miestą sužinotų ir mūsų savaitraščio skaitytojai. Gerai, kad tokį svarų bičiulį įsigijo mūsų kurortas, kuriam reikia daug ūkiškumo, ekologijos ir pagarbos istoriniam palikimui pamokėlių.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.