Drsukonis

Trimitai ant vandens, būgnai ant piliakalnio...

Arūnas ZURLYS

Muzika mu?amiesiems ant Li?kiavos piliakalnio. Tolydžio Jaunimo kamerinės muzikos dienos iš masiško reiškinio, buvusio jaunųjų kompozitorių alternatyva oficialiajai muzikai, tapo izoliuotu ir daugmaž tik nuosavo amato žinovų susibūrimu. Šiemet izoliuotumas buvo pralaužtas ir pakrypta viešumo link, santykyje su žiūrovu paieškota tarpusavio vidurio, stebėtojas suintriguotas įdomumu, informatyvumu, meniškumu. Sulaukta abipusio kontakto - kompozitoriai ir atlikėjai ne tik davė žiūrovų akylumui ir ausylumui, bet ir patys gavo - daug dėmesio, gražaus Druskininkų pavasario, naujų idėjų. Nuolatinis “Dienų“ organizatorius Kultūros centro direktorius K.Bieliukas tvirtino, kad susitikimų Druskininkuose laukia ir patys kompozitoriai bei atlikėjai, didmiesčių suirutę noriai keičiantys mūsų
Muzika mušamiesiems ant Liškiavos piliakalnio.

miesto gamtos pavasariniu gaivalu. Jam antrino G.Sodeika, šį festivalį įvardijęs išskirtiniu, kuriam visus metus ruošiamasi: šiai datai ir netgi vietai skiriami kūriniai, iš jų atrenkami patys šviežiausi ir imliausi naujovėms, mąstoma apie renginio koncepciją. Tarkim, praėjusiųjų metų festivalis skirtas seniausiųjų ir jauniausiųjų kompozitorių, dar ankstesnis - Ryčio Mažulio kūrybai. Šiemet muzika kaip niekad anksčiau skverbėsi į vietinę gamtą, ypač į vandenis, ir pateikė naujos reginių bei garsų patirties. Pučiamųjų sekstetas iš J.Domarko orkestro, išplaukęs vandens dviračiais į patį Druskonio ežero vidurį, trombonų ir trimitų šaukiniais apjuosė smalsių stebėtojų minia visą ežerą. Nustebinti koncertu ant vandens, žmonės, ko gero, būtų visiškai įprastai reagavę ir į istorinį išnirusios Druskonio ežero undinės pavidalą. Muzika ant vandens, sutikta kranto plojimais ir pritarimo šūksniais, “įvardijo“ Druskininkuose dar vieną puikios akustikos koncertų vietą. Tuo tarpu koncertas Druskonio ežere buvo užbaigtas Š.Nako kūriniu “Kvailių laivas“.

Vasaros amfiteatro erdvėje vyko koncertas “Free Drusko Session“ su populiariaisiais - dainininke A. Smilgevičiūte, saksofonininku D. Praspaliauskiu, gitaristu G.Šulinsku bei kitais mažiau žinomais improvizuotojais, kurių vien saviraiškos ryžtas papirko gausiai susirinkusį vietinį jaunimą, dažnai reikalavusį pakartojimo. Laisvąjį “Drusko” sambūrį amfiteatre taikliai apibūdina atliktų kūrinių seka: “Lietus lietuvių muzikoje“, “Varškės apkepas“, “Lala“, “Radio CMB“, “Instaliacija kompresoriui ir pučiamiesiems“. G.Sodeika, aiškindamas šio vakarinio koncerto sumanymą rimtų kompozitorių techno, džiazo, hiphopo eksperimentais, atsiprašo druskininkiečių už koncerto vėlavimą. Laisvais judesiais bei daiktais po ranka, pavyzdžiui, skėčiu, improvizavo ir žiūrovai.

Sekmadienį atplaukusių šilumvežiu į Liškiavą kompozitorių, atlikėjų bei garsaus kamerinio choro “Aidija“ bažnyčioje laukė parapijiečių ir druskininkiečių didelis dėmesys, stipriai pasiteisinęs, nes profesionaliosios “Aidijos“ atliekama senoji muzika kone tolygiai veikia tiek muzikos profesionalą, tiek ir kaimietį. Lygiai taip pat pakiliai vietiniai parapijiečiai reagavo ir į Druskininkų bažnyčioje Šv.Kristoforo kamerinio orkestro bei “Aidijos“ atliktus jaunųjų kompozitorių kūrinius. Šiek tiek prieštaringiau, netgi poreikiu dainų V.Kudirkos žodžiais, vietiniai reagavo į muziką mušamiesiems ant Liškiavos piliakalnio, kur jaunųjų kompozitorių scena tapo pilies giuvėsiai. “Jaunimo muzikos dienos 98“ parplukdytos į Druskininkus šilumvežio garsiakalbyje skambant rimtų kompozitorių “nerimtoms“ estradinėms dainoms ir pliaupiant lietučiui, tarsi apibendrinusiam vienijusią visą šį renginį - vandens - temą.

Po festivalio “Druskonio“ kalbintas Kompozitorių sąjungos pirmininkas G.Sodeika dėkojo rėmėjams, savivaldybei už kasmetinę Jaunimo muzikos dienų globą. O kadangi ši tradicija užgyventa jau 12 kartų ir tuokart yra stiprus įdirbis, kitais metais muziką kuriantis jaunimas vėl atsiveš į Druskininkus ne tik savo šviežiausius kūrinius, bet ir garsius atlikėjus. Mums, vietiniams, beliks tik ateiti.

Visa informacija esanti šiame laikraštyje yra šio laikraščio nuosavybė.