DRUSKONIS
Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. balandžio 13 - 19 d. Nr. 15 (444)

 

A.?uliauskas ?eimos rate - su ?mona Vida, dukromis Jurga ir Jolita, ?entais bei an?kais. Jubiliatas savo kūryboje tęs moters temą

“Nėra garbingesnio vardo negu mokytojas. Aš galiu tik pasvajoti apie tokią garbę. Gyvenimas lėmė prisiliesti prie šių žmonių - mano mokinių - profesinio likimo, ir aš tuo didžiuojuosi. Džiaugiuosi ir tuo, kad jie visi mane gerokai pranoko, nes, kaip sakoma, prastas tas mokinys, kuris nepralenkia savo mokytojo”.

A.Šuliauskas

A.Šuliauskas šeimos rate - su žmona Vida, dukromis Jurga ir Jolita, žentais bei anūkais.
Visa informacija esanti šiame laikraštyje yra šio laikraščio nuosavybė.